DENTAL İMPLANTASİYA

Müasir stomatologiyanın aktual məsələlərindən biri dental implantasiyadır. Sümükdaxili implantlar diş sırasında tam və hissəvi qüsurlar zamanı çeynəmə funksiyasını və üzün estetikasını bərpa edir.

PARODONTİT

Dişi əhatə edən toxumaların iltihabı çox qədimdən insanlara məlum olan xəstəliklərdəndir. Paradontit dişin itirilməsinə səbəb olduğuna və ümumi orqanizmi infeksiyalaşdırdığına görə ümumi tibbi və hətta sosial problem sayılır.

ESTETİK STOMATOLOGİYA

Estetikaya yönəlik tələblərin yüksəlməsi estetik stomatologiya sahəsinin inkişafına səbəb olmaqdadır. Klinik keyfiyyətli diş bərpaedici materialları ən tələbkar pasiyenti belə razı sala bilir.

Sterilizasiya barədə

Stomatoloji sterilizasiya, 1 – ci mərhələ

   Dezinfeksiya - bu alətlərin sterilizasiya üçün hazırlıq mərhələsidir. Diş yonan borları, metal, plastmas və şüşə alətləri dezinfeksiyaedici…

Stomatoloji sterilizasiya, 2 – ci mərhələ

  Sterilizasiyaönü təmizlik - Bu mərhələdə alətlərin üzərindəki istənilən kirlənmə və dezinfeksesiya məhlulu qalıqlarını aradan qaldırılır. Təmizlik qaydası…

Stomatoloji sterilizasiya, 3 – cü mərhələ

  Paketləmə - alətləri paketlərə yerləşdirmək və onları xüsusi paketləmə qurğusu ilə hermetik olaraq bağlamaqdır. Paketlərin eni müxtəlif…

Stomatoloji sterilizasiya, 4 – cü mərhələ

  Avtoklavlama - stomatoloji alətlərin ən mükəmməl sterilizaya üsuludur. Bu zaman 100% keyfiyyətli sterilliyə təminat verilir.     Alətləri…

Paylaşımlarımız

Stomatologiya barədə məlumatlar

Hissəvi adentiya ( bir neçə dişin olmaması)

Qüsurun topoqrafiyası, olmayan dişlərin sayı, pasientin yaşı və digər amillər müxtəlif xarakterli şikayətlərin yaranmasına səbəb olur. Bu nazoloji…

Periodontit (dişi çənə sümüyünə birləşdirən bağların iltihabı)

   Dişin kanalında yerləşən pulpanın (sinir-damar kələfinin) iltihabı zamanı, mediatorlarının (iltihab zamanı yaranmış maddələrin) və pulpa qalıqlarının diş…

Qeyri-karioz xəstəliklər

   İnsanların ən çox bildiyi və müşahidə etdiyi dişin dağılma səbəbi kariesdir. Kariesdən başqa dişin sərt toxumalarının bir…

Dişlərin çıxma anomaliyaları

  Dişin çətinliklə çıxması (ağıl dişi) - çənənin inkişafı dövründə distal nahiyyənin (arxa hissə) qısa qalması əsas səbəb…

Ortodontiya

Delyar maskası

   Üz - çənədə diş sıraları və dişləmlə əlaqəli qüsurları normal anatomik və fizioloji hala gətirmək üçün "Delyar maskası"…

Artikulyasiya və okklüziya

  Aşağı çənənin çeynəmə əzələlərinin vasitəsilə  üst çənəyə nisbətən icra etdiyi bütün yerdəyişmələrə artikulyasiya deyilir. Okklüziya artikulyasiyanın bir…

Breketlər

  Ortodontik breketlər  - diş sırası və dişləm qüsurlarında dişlərin yerləşmə vəziyyətini korreksiya edən ağızdaxili dişlərə yapışdırılan çıxmayan…

Ortodontiya

  Ortodontik müalicənin məqsədi diş sıralarını və okkluziyanı normallaşdırmaq, apikal bazıs ölçüsünün korreksiyası və inkişafına nail olmaq, antoqonist…