Breketlər

  Ortodontik breketlər  – diş sırası və dişləm qüsurlarında dişlərin yerləşmə vəziyyətini korreksiya edən ağızdaxili dişlərə yapışdırılan çıxmayan mürəkkəb konustruksiyadır. Dişin çöl səthinə ( vestibulyar) və ya iç səthinə ( oral) ortodontik yapışdırıcı (bond) ilə yapışdırılan kiçik qurğular və onları birləşdirən “yaddaşlı” elastik metal qövs bu sistemin əsasını təşkil edir.