Delyar maskası

   Üz - çənədə diş sıraları və dişləmlə əlaqəli qüsurları normal anatomik və fizioloji hala…

Artikulyasiya və okklüziya

  Aşağı çənənin çeynəmə əzələlərinin vasitəsilə  üst çənəyə nisbətən icra etdiyi bütün yerdəyişmələrə artikulyasiya deyilir.…

Breketlər

  Ortodontik breketlər  - diş sırası və dişləm qüsurlarında dişlərin yerləşmə vəziyyətini korreksiya edən ağızdaxili…

Ortodontiya

  Ortodontik müalicənin məqsədi diş sıralarını və okkluziyanı normallaşdırmaq, apikal bazıs ölçüsünün korreksiyası və inkişafına…