Stomatoloji sterilizasiya, 1 – ci mərhələ

   Dezinfeksiya - bu alətlərin sterilizasiya üçün hazırlıq mərhələsidir. Diş yonan borları, metal, plastmas və…

Stomatoloji sterilizasiya, 2 – ci mərhələ

  Sterilizasiyaönü təmizlik - Bu mərhələdə alətlərin üzərindəki istənilən kirlənmə və dezinfeksesiya məhlulu qalıqlarını aradan…

Stomatoloji sterilizasiya, 3 – cü mərhələ

  Paketləmə - alətləri paketlərə yerləşdirmək və onları xüsusi paketləmə qurğusu ilə hermetik olaraq bağlamaqdır.…

Stomatoloji sterilizasiya, 4 – cü mərhələ

  Avtoklavlama - stomatoloji alətlərin ən mükəmməl sterilizaya üsuludur. Bu zaman 100% keyfiyyətli sterilliyə təminat…

Sterilizasıya haqqında

   Sterilizasıya müxtəlif materiallarda mikrorqanizmləri - viruslar, göbələklər, bakteriyalar onların vegetativ formalarını və sporlarının məhv…