Hissəvi adentiya ( bir neçə dişin olmaması)

Qüsurun topoqrafiyası, olmayan dişlərin sayı, pasientin yaşı və digər amillər müxtəlif xarakterli şikayətlərin yaranmasına səbəb…

Periodontit (dişi çənə sümüyünə birləşdirən bağların iltihabı)

   Dişin kanalında yerləşən pulpanın (sinir-damar kələfinin) iltihabı zamanı, mediatorlarının (iltihab zamanı yaranmış maddələrin) və…

Qeyri-karioz xəstəliklər

   İnsanların ən çox bildiyi və müşahidə etdiyi dişin dağılma səbəbi kariesdir. Kariesdən başqa dişin…

Dişlərin çıxma anomaliyaları

  Dişin çətinliklə çıxması (ağıl dişi) - çənənin inkişafı dövründə distal nahiyyənin (arxa hissə) qısa…

Haymorit

     Yuxarı ikinci kiçik azı dişin, birinci böyük və ikinci böyük azı dişlərin xronik…

Ağız suyu vəzilərinin xəstəlikləri

  Ağız suyu vəziləri böyük və kiçik olmaqla iki yerə bölünür, böyük vəzilər üç cütdür-…

Dişlərin çəkilməsi

  Ambulatoryada stomatoloji əməliyyatlar içərisində ən çox aktualı diş çəkilməsidir. Həkimdə hər bir dişi çəkmək…

Ağrısızlaşdırma

   Stomatoloji manipulyasiyaların çoxunu ağrı simptomları müşayət edir, dedikdə əlbəttə ki, biz keçmiş zamanı, yəni…