Ortodontiya

  Ortodontik müalicənin məqsədi diş sıralarını və okkluziyanı normallaşdırmaq, apikal bazıs ölçüsünün korreksiyası və inkişafına nail olmaq, antoqonist və sinerqist çeynəmə əzələlərinin miodinamik bərabərliliyi optimallaşdırmaqdır. Ortodontik müalicənin son məqsədi üzün estetikasını yaxşılaşdırmaqdır.