Stomatoloji sterilizasiya, 1 – ci mərhələ

   Dezinfeksiya – bu alətlərin sterilizasiya üçün hazırlıq mərhələsidir. Diş yonan borları, metal, plastmas və şüşə alətləri dezinfeksiyaedici məhlulda yumaqla aparılır ( xüsusi  dezinfeksiyaedici salfetlər istifadə edilə bilər ). Dezinfeksiya məhlulları  istifadə təlimatlarına uyğun olaraq eksplutasiya olunur ( vaxtı, dozası və s.). Bu birinci mərhələ olaraq sterilizasiyaya başlanğıc sayılır.