Stomatoloji sterilizasiya, 4 – cü mərhələ

  Avtoklavlama – stomatoloji alətlərin ən mükəmməl sterilizaya üsuludur. Bu zaman 100% keyfiyyətli sterilliyə təminat verilir. 

   Alətləri avtoklavlama ardıcıllığı :

 ♦ paketlər metal tordan olan qabda avtoklava daxil edilir. Paketlərin kağız üzü yuxarı, aralarında kiçik məsafə olmalıdir və bir birinin üzərini örtməməlidir.

♦ isilik relimi proqrqmı düyməsi seçilir və təsdiqlənir.

♦ avtomatik olaraq bütün mərhələlər icra olunacaq.

 Sterilizasiya bitdikdən sonra paketlər quru və təmiz ortamda saxlanılmalıdır.