Zirkon qapaqlar

  Zədələmiş və ya itirilmiş dişlərin bərpasının ən uğurlu üsullarından biri zirkon dioksid əsaslı dişlərin istifadəsidir. Bu qapaqlaın tərkibində metal olmur, bu baxımdan estetik və funksional müsbət keyfiyyətlərə malikdir. Zirkon dişlər xüsusi polimerizasiya lampası ilə bərkiyən sementlə dişə bərkidilir və dişin ayrılmaz hissəsinə çevrilir.